Når kunst og ekstremsport mødes

Livet er fyldt med grænser, både synlige og usynlige. Grænser der udgør de regler og normer, der afgør om vi “passer ind” i det samfund vi er en del af. Et samfund der hele tiden udvikler sig og som samtidig tilstræber at skabe sikkerhed og forudsigelighed for sine borgere. For et moderne velfærdssamfund skal minimere risikoen ved vores handlinger og skal kunne stilles til ansvar, så længe vi holder os indenfor normer og grænser.

Men hvordan opstår grænserne og hvordan bliver de flyttet, når samfundet og vores normer forandrer sig?

Kunsten og ekstremsporten er to discipliner, der er kendetegnet ved ikke at lade sig begrænse og tværtimod opsøge og flytte de grænser der omgiver os alle. Og med visions udstillingen Go Extreme, satte Kunsthal Aarhus sig for at undersøge sammenhængen mellem de to discipliner

Kunsten

Kunsten skal og kan nok ikke defineres, også selv om omgivelserne til tider ønsker det. For er det netop ikke kvaliteten ved kunsten, at den er sig selv og at den udtrykker kunstnerens ærinde. Kunsten kan behage, inspirere, provokere og måske frastøde. Og det er netop de reaktioner og refleksionen der opstår i os, når vi oplever den, der er med til at gøre os bevidste om os selv, vores egne grænser og dem samfundet forsøger at udstikke.

Kunstnerne udviklede værker til Go Extreme, der var med til at belyse og fortolke de grænser som både kunsten og ekstremsporten kredser omkring og er med til at flytte.

Extremsporten

Centralt for ekstremsporten er netop forekomsten af grænser, samt de valg, der er forbundet med udøverens handlinger, når man befinder sig omkring grænserne. Grænserne definerer forskellen mellem sikkerheden og de konsekvenser der ultimativt er fatale. I ekstremsporten tager udøveren ansvaret for eget liv og for de risici, der er forbundet med sine handlinger, på sig. Udøverens valg og handlinger bliver derfor centrale, når grænserne opsøges, testes og overskrides.

Når kunst og ekstremsport mødes

Udstillingen Go Extreme var en platform, hvor både kunstnere og ekstremsportsudøvere, sammen kunne afsøge grænser, når de udtrykte sig gennem deres værker.

Og når en udstilling som Go Extreme har til formål at undersøge grænser, bliver den også nødt til selv at udfordre de normer og grænser, som kunstens verden udstikker.  

Jeg blev derfor bedt om at hjælpe Kunsthal Aarhus med at markedsføre udstillingen, ved netop ikke at tage hensyn til branche, men i stedet fokusere på at tiltrække nye og andre målgrupper til kunsthallen, end de sædvanlige.

Det leverede jeg...

Jeg udarbejdede en kommunikationsstrategi for udstillingen, formulerede definitioner, leverede løbende rådgivning og konceptudvikling. Jeg hjalp med at finde de rigtige samarbejder til udvikling af visuel identitet, film produktion, online markedsføring, content produktion. Jeg kom med input til værter og skabte forbindelse til- og aftaler med kommercielle partnere.

En vild visuel identitet

Maria Tran udvikle en visuel Identitet der, inspireret af sportens energi, var med til at skabe et, for kunsten, kommercielt udtryk. En visuel platform der gav kunsthallen opmærksomhed og taletid og som samtidigt byggede bro mellem kunsten og ekstremsportens verden.

Det visuelle materiale skabte sammenhæng mellem udstillingens elementer, samtidig med at  det gav mulighed for at formidle og udtrykke udstillingens budskaber på forskellige platforme og til forskellige målgrupper.

Film som kunst og kommunikation

Mikkel Gregersen udviklede og producerede film, der med udgangspunkt i udstillingens ærinde og deltagere, rakte ud til særligt de nye målgrupper i et æstetisk og dynamisk sprog.

Mikkel udviklede et filmisk koncept, der skabte grundlag for en videoinstallation, der indgik som et værk i udstillingen.

Mikkel producerede en teaser, samt en trailer der, skabte både opmærksomhed og skabte rød tråd i Go Extreme’s mange aktiviteter og tiltag.

Ekstrem influencing

Med afsæt i udstillingen afsøgte vi de kommunikationens tendenser, uden at gå på kompromis med udstillingens ærinde.

Søren Hviid Mehlsen blev engageret som “influencer” og eksperimenterede med, hvordan han i et medie, der til tider er nok er dikteret af formen frem for indholdet, kunne formidle kunstudstillings budskaber, uden at forklare kunsten – men ved at selv at producere fortolkninger af den kunst han skulle formidle.

En åbningsreception uden peanuts og rødvin med stilk..

240850138_2416173298517703_5234890516712658551_n-1

Åbningen af en kunstudstilling er fyldt med traditioner. En fast gæsteliste og uskrevne regler om talere, rækkefølge og pindemadder, kan ende med at punktere selv de bedste intentioner om at gøre noget nyt for at tiltrække et nyt publikum.

På Go Extreme udfordrede vi traditionen og lykkedes i høj grad med at tiltrække en ny og yngre målgruppe, der ellers ikke ofte lægger vejen forbi kunsthallen.

 For når det handler om ekstremsport, skal ekstremsporten og hyldes og tydeligt være i centrum for åbningen. Med Peter Falktoft som vært, afspåejlde det, der ellers kunne være en gentagelse af mange tidligere receptioner i stedet udstillingens ærinde. Hans begejstring for udstillingens værker slog igennem, på et udtrykt fundament af kærlighed til Aarhus og talte til hjertet af både kunstnere, udøvere og de mange fremmødte.

Samarbejder

251551406_2472646776203688_2942341046908416713_n

Når kunsten vises frem, er der tradition for at nedtone sponsorater og kommercielle partnere til en gang logoer på væggen ved garderoben.

Med Go Extreme ønskede Kunsthal Aarhus, inspireret af sportens verden, at udfordre traditionen, ved at indgå og eksponere samarbejder med kommercielle brands. 

Svaneke bryghus leverede en Go Extreme øl, med visuelt design af Maria Tran og Les Deux producerede en serie t-shirts, med design af billedkunstner Jonas Pihl.

Samarbejder:
Mikkel Gregersen (film), Maria Tran (grafik og design), Søren Hviid Mehlsen (content) og Marketing Digital (SoMe markedsføring).